Nästa steg kring 3:12

By 9 september, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen lämnar en komplettering  av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen, de s.k. 3:12- reglerna, till lagrådet, angående vilka företag och delägare som ska omfattas av regelverket.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply