Mot fel och fusk

By 6 september, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen avsätter mer medel för att förstärka arbetet mot arbetslivskriminalitet och vill även inrätta en ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply