Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

By 2 september, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår att tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i vissa fall ska jämställas med tjänsteresor när det gäller möjligheten att göra avdrag för ökade levnadskostnader.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply