Svenskt inreseförbud

By 26 augusti, 2021RSS_SRF-konsult

För länder inom EU/EES, nordiska länderna undantagna, krävs fortsatt vaccinationsintyg, negativt testintyg eller tillfrisknandeintyg och för länder utanför EU/EES krävs särskilt undantag samt negativt covid-19-test.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply