Om löneutmätning

By 19 augusti, 2021RSS_SRF-konsult

Från den 1 augusti kan Kronofogden ge anstånd under pågående löneutmätning om sökanden medger det eller om det finns särskilda skäl.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply