Minskad arbetslöshet

By 16 juli, 2021RSS_SRF-konsult

Arbetsförmedlingen rapporterar att arbetslösheten har minskat med 1,1 procentenheter det senaste året till 7,9 procent i slutet av juni. Arbetslösheten varierar kraftigt utifrån geografi, ålder, kön och ursprung.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply