SKV nagelfar

Skatteverket har specialgranskat nagelvårdsbranschen och funnit att fel görs i stor omfattning, att 42 miljoner kronor har undanhållits i oredovisade inkomster och löner samt att det även fanns tecken på exploatering av arbetskraft.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply