Nedåt i totala produktionen

SCB rapporterar om minskad produktion inom näringslivet i maj med 0,2 procent jämfört april. Inom industrisektorn och tjänstesektorn ökade produktionsvärdet till skillnad mot byggsektorn som minskade.

 

 

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply