Skatt på solceller för jordbruksfastighet

Skatteverkets ställningstagande angående beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply