Förlängt omsättningsstöd

Regeringen förlänger omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag (inklusive KB) förlängs för tiden juli-september 2021. Även en ändring i reglerna om alternativ referensperiod genomförs.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply