HD om möjligt skadestånd

By 16 juni, 2021RSS_SRF-konsult

Högsta domstolen (HD) klargör genom en dom att om en person har tecknat och tilldelats aktier i en nyemission, men inte betalar för aktierna, och aktiebolaget har förverkat aktierna så att de blivit ogiltiga kan bolaget inte kräva skadestånd.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply