Nya bilförmånsvärden

Från och med den 1 juli 2021 justeras beräkning av bilförmån för att bättre motsvara kostnaden för en privatägd bil. Beslut i riksdagen berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft.

Läs mer

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply