FK och AF om arbetsförmåga

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan (FK) att tillsammans med Arbetsförmedling (AF) ta fram kunskapsmaterial att användas vid bedömning av arbetsförmåga inom en angiven yrkesgrupp.

Läs mer