Tullen får utökade möjligheter

Enligt förslag från regeringen kommer Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU utökas. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

Läs mer

Inlägget Tullen får utökade möjligheter dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply