HFD om förhandsbesked gällande moms

By 25 mars, 2021RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i mål om förhandsbesked gällande moms i fråga om avdrag för ingående skatt som hänför sig till driftskostnader och leasingavgifter för personbilar.

Läs mer

Inlägget HFD om förhandsbesked gällande moms dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply