Esef-krav föreslås skjutas upp

By 11 februari, 2021RSS_SRF-konsult

Regeringen vill skjuta upp tillämpningen av kravet att upprätta redovisning i Esef-format till att tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

Läs mer

Inlägget Esef-krav föreslås skjutas upp dök först upp på Srf konsulterna.