Återhämtning på arbetsmarknaden

By 9 februari, 2021RSS_SRF-konsult

En viss återhämtning kan skönjas på arbetsmarknaden i jämförelse med föregående år. Under fjärde kvartalet var andelen sysselsatta i åldern 15-74 år till 67,1%, ner 1,1 procentenheter mot Q4 2019.

Läs mer

Inlägget Återhämtning på arbetsmarknaden dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply