Två extra ändringsbudgetar 2021

By 12 januari, 2021RSS_SRF-konsult

Två extra ändringsbudgetar för 2021 har överlämnats till riksdagen innehållande ytterligare medel för att stötta jobb och företag, tillskott till testning och smittspårning samt förlängd ersättning till riskgrupper.

Läs mer

Inlägget Två extra ändringsbudgetar 2021 dök först upp på Srf konsulterna.