Slopade fribelopp under 2021

By 22 december, 2020RSS_SRF-konsult

Regeringen föreslår en förlängning av det tillfälligt slopade fribeloppet, till och med den 30 juni 2021. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Läs mer

Inlägget Slopade fribelopp under 2021 dök först upp på Srf konsulterna.