Omsättningsstöd förlängs

By 21 december, 2020RSS_SRF-konsult

Regeringen förlänger omsättningsstödet till enskilda näringsidkare för perioden januari och februari 2021. Även det aviserade stödet som riktar sig till handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare kommer att förlängas på motsvarande sätt

Läs mer

Inlägget Omsättningsstöd förlängs dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply