Nationellt cyber­säkerhets­center instiftas

By 10 december, 2020RSS_SRF-konsult

Regeringen ger Försvarets radioanstalt, Försvars­makten, Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap och Säkerhets­polisen i uppdrag att inrätta ett nationellt cyber­säkerhets­center. Detta för att stärka Sveriges samlade förmåga att före­bygga, upptäcka och hantera cyberhot.

Läs mer

Inlägget Nationellt cyber­säkerhets­center instiftas dök först upp på Srf konsulterna.