Innovationsnod för digital säkerhet

By 2 december, 2020RSS_SRF-konsult

Vinnova presenterar etableringen av  en nationell forsknings- och innovationsnod som plattform för projekt och aktiviteter inom forskning och innovation för digital säkerhet som stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft.

Läs mer

 

Inlägget Innovationsnod för digital säkerhet dök först upp på Srf konsulterna.