BankID godkänt som Svensk e-legitimation

By 19 oktober, 2020RSS_SRF-konsult

Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) bedömer att  BankID:s e-legitimationer uppfyller kraven för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, statens kvalitetsmärke för e-legitimering, enligt tillitsramverkets tillitsnivå 3.

Läs mer

Inlägget BankID godkänt som Svensk e-legitimation dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply