Revision enligt Esef-förordningen

By 14 oktober, 2020RSS_SRF-konsult

Esef-förordningen kompletteras med lagändringar i fråga om revision. Esef-förordningen ställer krav på års- och koncern­redo­visningar i enhetligt elektro­niskt format för vissa noterade företag.

Läs mer

Inlägget Revision enligt Esef-förordningen dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply