Justerat bilfömånsvärde

By 18 september, 2020RSS_SRF-konsult

Regeringens föreslår att den schabloniserade beräkningen av förmån av fri eller delvis fri bil ändras.  Avsikten är att förmånsvärdet i princip ska motsvara kostnaderna för en motsvarande privatägd bil, exklusive drivmedel.

Läs mer

Inlägget Justerat bilfömånsvärde dök först upp på Srf konsulterna.