Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader

By 22 juni, 2020RSS_SRF-konsult

En styrelseledamot i ett aktiebolag som försatts i konkurs var personligt betalningsansvarig för bolagets skulder som uppkommit under en period före konkursen. Frågan var i vilken utsträckning detta betalningsansvar omfattade en förpliktelse för bolaget att ersätta rättegångskostnader enligt en dom som hade meddelats under denna period men där kostnaderna till övervägande del hade upparbetats före den perioden.

Läs mer

Inlägget Styrelseledamots medansvar för bolagets rättegångskostnader dök först upp på Srf konsulterna.