En moderniserad arbetsrätt

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt har överlämnat sitt betänkande till regeringen. Utredningen har bland annat haft i uppdrag att utarbeta förslag om tydligt utökade undantag från turordningsreglerna samt om ett stärkt ansvar för arbetsgivaren för arbetstagarnas kompetensutveckling och omställningsförmåga inom ramen för anställningen.

Läs mer

Inlägget En moderniserad arbetsrätt dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply