Förtydligande om utdelningar i samband med stöd vid korttidsarbete