KPI för april 2020 var 332,90

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var -0,4 procent i april 2020, ner från 0,6 procent i mars. Den kraftiga nedgången förklaras främst av fallande energipriser. Månadsförändringen från mars till april var -0,3 procent.

Läs mer

Inlägget KPI för april 2020 var 332,90 dök först upp på Srf konsulterna.