Bolagsstämmor utan fysiskt deltagande

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Förslagen innebär att en stämma ska kunna hållas helt utan fysisk närvaro.

Läs mer

Inlägget Bolagsstämmor utan fysiskt deltagande dök först upp på Srf konsulterna.