Regler när företag har ekonomisk kris

By 30 april, 2020RSS_SRF-konsult

I avhandlingen ”Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning: En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie” har Sebastian Lindroos-Moll, nybliven doktor i civilrätt vid Karlstads universitet, bland annat undersökt utvecklingen av god redovisningssed.

Läs mer

Inlägget Regler när företag har ekonomisk kris dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply