Provocerad uppsägning

By 23 april, 2020RSS_SRF-konsult

En VVS-montör har avslutat sin anställning hos ett bolag. Arbetsdomstolen har funnit att uppsägningen har föranletts av bolaget, att bolaget därvid har handlat i strid med god sed på arbetsmarknaden och att montörens uppsägning därför ska jämställas med en uppsägning från bolagets sida.

Läs mer

Inlägget Provocerad uppsägning dök först upp på Srf konsulterna.