Fullmakt gällde efter fullmaktsgivarens död

By 16 april, 2020RSS_SRF-konsult

Med stöd av en fullmakt har fullmaktshavaren, efter fullmaktsgivarens död, instruerat en bank att betala fakturor med medel från den avlidnes bankkonto. Enligt en dom från Högsta domstolen var fullmaktshavaren behörig att göra detta.

Läs mer

Inlägget Fullmakt gällde efter fullmaktsgivarens död dök först upp på Srf konsulterna.