Fjärde extra ändringsbudgeten

By 2 april, 2020RSS_SRF-konsult

Regering föreslår i en proposition att reglerna om periodiseringsfonder ändras tillfälligt för egenföretagare, att möjlighet ges att tillfälligt sätta ner de sociala avgifterna och att de som redovisar moms helårsvis ges möjlighet att få anstånd med inbetalningen.

Läs mer

Inlägget Fjärde extra ändringsbudgeten dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply