Beräkning av beloppsspärren

By 12 mars, 2020RSS_SRF-konsult

Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av den s.k. beloppsspärren. Det framgår av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs mer

Inlägget Beräkning av beloppsspärren dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply