Coronaviruset och ersättning från Försäkringskassan