Associationsformen Anstalt i Liechtenstein motsvarar ett svenskt aktiebolag