Rutavdraget ger vissa positiva effekter

By 20 februari, 2020RSS_SRF-konsult

Enligt en rapport från Riksrevisionen har utrikes födda som börjat arbeta i rutbranschen fått högre inkomster och starkare ställning på arbetsmarknaden. Riksrevisionen konstaterar dock att regeringens bedömning att reformen är självfinansierad har svagt empiriskt stöd.

Läs mer

Inlägget Rutavdraget ger vissa positiva effekter dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply