Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet

By 13 februari, 2020RSS_SRF-konsult

Riksrevisionen har undersökt programmet Stöd till start av näringsverksamhet. Granskningen visar att deltagandet i programmet inte leder till någon inkomstökning. Den samlade effekten på inkomsten var noll för män och negativ för kvinnor. Programmet ger vidare en tvetydig sysselsättningseffekt och en ökad risk för överskuldsättning.

Läs mer

Inlägget Riksrevisionens rapport om stöd till start av näringsverksamhet dök först upp på Srf konsulterna.