Givaren beskattas när fordran avseende upplåten avverkningsrätt överlåts som gåva

By 13 februari, 2020RSS_SRF-konsult