Kvalificerade personaloptioner

By 23 januari, 2020RSS_SRF-konsult

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden uppfyller förfarandet med utfärdande av personaloptioner – där förvärvet av aktier sker med hjälp av teckningsoptioner – kravet att personaloptionen utnyttjas för förvärv av andel i företaget.

Läs mer

Inlägget Kvalificerade personaloptioner dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply