Riktad utdelning i fåmansföretag

By 16 januari, 2020RSS_SRF-konsult

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att riktad utdelning till delägare i fåmansföretag inte medfört annan beskattning än den som följer av reglerna för beskattning av ägare till fåmansföretag.

Läs mer

Inlägget Riktad utdelning i fåmansföretag dök först upp på Srf konsulterna.