K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats

By 16 januari, 2020RSS_SRF-konsult

Bokföringsnämnden har justerat kommentartexten till punkterna 10.17 och 10.18 som avser utgifter för reparation och underhåll. Justeringarna följer bl.a. av Högsta Förvaltningsdomstolens dom i mål nr. 2482–2485-18. Övriga ändringar är av redaktionellt slag.

Läs mer

Inlägget K2 Årsredovisning i mindre företag har ändrats dök först upp på Srf konsulterna.

garip@laj.se

Author garip@laj.se

More posts by garip@laj.se

Leave a Reply