Fast driftställe i Sverige

By 31 oktober, 2019RSS_SRF-konsult

Skatteverket har kommenterat Högsta förvaltningsdomstolens tolkning av begreppet tillfälligt avbrott vid bedömningen av om ett utländskt bolag ska anses ha fast driftställe i Sverige, HFD 2019 ref. 36.

Läs mer

Inlägget Fast driftställe i Sverige dök först upp på Srf konsulterna.