Brister upptäckta vid automatisk förlängning av avtal

By 3 oktober, 2019RSS_SRF-konsult

Konsumentverket har under året granskat sex företag som alla använder sig av automatisk avtalsförlängning för tjänster inriktade på pension och långsiktigt sparande. Alla företag har, eller har haft, brister i påminnelsen. Om företagen inte tydligt påminner i tid vid automatisk avtalsförlängning är hela avtalet ogiltigt.

Läs mer

Inlägget Brister upptäckta vid automatisk förlängning av avtal dök först upp på Srf konsulterna.