Skattelättnad för arbetsresor

By 27 juni, 2019RSS_SRF-konsult

Reseavdragskommittén föreslår i ett betänkande att reseavdraget avskaffas i sin nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion för längre arbetsresor. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer

Inlägget Skattelättnad för arbetsresor dök först upp på Srf konsulterna.