Laga grund för avskedande

By 27 juni, 2019RSS_SRF-konsult

En arbetstagare, som varit anställd på ett bolag inom byggbranschen, har tillsammans och i samförstånd med ytterligare en person tagit diverse byggnadsmaterial från arbetsgivaren. Arbetsdomstolen har funnit att agerandet har utgjort laga grund för avskedande.

Läs mer

Inlägget Laga grund för avskedande dök först upp på Srf konsulterna.