Utgifter för fönsterbyte

By 13 juni, 2019RSS_SRF-konsult

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får utgifter för en åtgärd som innebär en viss förbättring av en byggnad men som följer den allmänna tekniska utvecklingen av byggstandarden, dras av i sin helhet såsom utgifter för reparation och underhåll.

Läs mer

Inlägget Utgifter för fönsterbyte dök först upp på Srf konsulterna.