Svårare att använda Bolagsverkets e-tjänst som brottsverktyg