Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt

Revisorsinspektionen har tagit fram vägledningsmaterial om penningtvätt. Där finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt en vägledning om hur man följer rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen.

Läs mer

Inlägget Ny vägledning för revisorer kring penningtvätt dök först upp på Srf konsulterna.